Продукти

SKF има ненадмината репутация на производител на висококачествени лагери.
Освен тях SKF предлага много други продукти и услуги, намиращи широко приложение в индустрията.
Тук Вие ще намерите продукти, разработени на базата на модерни технологии, които подобряват производителността.
За повече информация, моля използвайте линковете по-долу или се свържете с вашия дистрибутор.

Лагери и лагерни възли, лагерни тела и уплътнения
Интерактивен Инженерен Каталог

Уплътнения
Уплътнения, избор и приложение

SKF продукти за предаване на движението

MaPro Продукти
Продукти за безпроблемна експлоатация

Condtition Monitoring
Продукти за мониторинг на състоянието и решения за надежност

Fixturlaser
Лазерни системи за измерване и центроване на машини

Линейни продукти
Линейни лагери и системи

Мазилни системи

Мехатроника


Copyright © Янивел ЕООД. бул."Панония" 13 гр. Видин e-mail: y_velichkov@abv.bg