Мехатроника

SKF Мехатрониката е наука за комбиниране на механика, електроника и контрол във вълнуващи нови решения. SKF Мехатрониката обхваща системи за прецизно многоосово позициониране, интелигентен мониторинг и електрическо задвижване, както и компоненти като сачмени и ролкови винтове, актуатори, релсови направляващи и сензорни модули. Редица механични и електронни продукти са комбинирани в модули и подсистеми, предназначени за уникални приложения, където SKF притежава експертен опит за конкретната индустрия.


Задвижване

Богатият опит и познания на SKF по отношение на системите за задвижване могат да помогнат за задоволяването на най-взискателните нужди с помощта на линейни актуатори, телескопични колони, ротационни актуатори и контролери.

Системи за задвижване

Линейни направляващи

Системи за позициониране

Сачмени и ролкови винтове

За повече информация – изберете SKF Mechatronics


Системи за задвижване

 • Линейни актуатори: широк асортимент и типове, различни конструкции и конфигурации за индустриални или специфични приложения в здравеопазването, от системи с висок капацитет на товароносимост и високи работни скорости до тихи и естетично конструирани системи.
 • Ротационни актуатори: модулни, за да посрещнат нуждите при специфичен дизайн, компактни, но с възможност да произведат висок въртящ момент, възможни са опции за няколко мотора.
 • Телескопични колони: широк асортимент и типове за множество приложения, тихи, устойчиви, мощни, атрактивен дизайн.
 • Контролери: контрол на системата с фокус върху приложението, връзки за превключватели с крак, ръка или настолни превключватели.


Линейни направляващи

За да Ви предложим най-добрата производителност за всички Ваши нужди по отношение на направляващите, асортиментът от линейни направляващи се състои от следните основни продукти: направляващи пръти, профилни релсови направляващи, прецизни релсови направляващи, направляващи с ексцентрични ролки, миниатюрни каретки, стандартни каретки, прецизни каретки и цялостни системи.

Основни предимства:

 • Направляващи пръти: икономични и опростени, неограничен ход, самонагаждаща функция, регулируем предварителен натяг, ефективно уплътняване, също и в корозионно-устойчива версия.
 • Прецизни релсови направляващи: модулна серия, различни сепаратори на търкалящите елементи, висока точност, висока товароносимост и коравина, също със система против приплъзване.
 • Профилни релсови направляващи: неограничен ход, добра устойчивост, позволяваща поемане на моментни натоварвания във всички посоки, готови за монтаж, лесни за обслужване, надеждни.


Системи за позициониране

Обединявайки технологични познания за различни видове линейни движения, SKF може да предостави комплексни и цялостни решения за позициониране чрез: миниатюрни каретки, стандартни каретки, прецизни каретки, цялостни системи.

Основни предимства:

 • Миниатюрни каретки: компактен дизайн, висока товароносимост, висока точност на движението, дълъг живот, висока коравина, лесен монтаж.
 • Стандартни каретки: няколко задвижвани или направлявани вида, съвместими със стандартни компоненти на SKF, предлагат се широка гама ходове и товароносимости.
 • Прецизни каретки: горна и долна част от сив чугун, съвместими с прецизни релсови водачи на SKF, обединявайки кръстосани ролкови блокове, задвижвани от предварително натоварени планетарни ролкови винтове, предлагат се крайни изключватели, могат да бъдат сглобени за да формират многоосови системи.
 • Цялостни системи: конструирани от стандартни компоненти на SKF или като специфични решения, пригодени точно за конкретното приложение.


Сачмени и ролкови винтове

SKF предлага решения за задвижващи приложения, които изискват трансформация на ротационно в линейно движение. Цялостният асортимент продукти за задвижване включва: ролковани сачмено-винтови двойки, ролкови винтове и шлифовани сачмено-винтови двойки.

Основни предимства:

 • Ролковани сачмено-винтови двойки: предлагат се няколко рециркулиращи системи, висока точност, отговаряща на повечето изисквания, хлабините могат да бъдат намалени или елиминирани.
 • Ролкови винтове: много над ограниченията на сачмените винтове, изключителна точност и твърдост, висока скорост и ускорение, хлабините могат да бъдат намалени или елиминирани.
 • Шлифовани сачмено-винтови двойки: по-висока устойчивост и прецизност

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Янивел ЕООД. бул."Панония" 13 гр. Видин e-mail: y_velichkov@abv.bg