Услуги

От обслужването на клиентите и техническата помощ, до логистиката и решенията за производителността, цялата ни организация е ангажирана с предоставянето на повече стойност всеки ден, във всичко.

Инженеринг
Инженерите от SKF в помощ на клиентите при оптимизиране на дизайна и работата на машините, както и при разрешаване на специфични приложни проблеми.

Логистични услуги
SKF инвестира в човешки, физически и информационно-технологични ресурси, необходими за поддържането на безупречна верига на доставки.
 
Е-бизнес решения
Далече преди останалите доставчици, SKF предприе действия в тази насока, с основна цел да  направи бизнеса по-лесен и ефективен чрез своите  е-бизнес решения.

Обучение
В Техническите центрове на SKF или на производствените площадки на клиентите.
Темите и продължителността на курсовете могат да бъдат по избор на клиента.

Повече информация относно услугите, предлагани от SKF можете да намерите на skf.com. Линк към този сайт:

http://www.skf.com/portal/skf/home/services?contentId=000337&lang=en


Copyright © Янивел ЕООД. бул."Панония" 13 гр. Видин e-mail: y_velichkov@abv.bg