Лагери

SKF предлага почти всички стандартни търкалящи лагери и аксесоари, необходими на производителите на индустриално оборудване, както и на крайните потребители. Този широк асортимент от висококачествени, високопроизводителни продукти предоставя икономически изгодни решения за повечето предлагани приложения. Концернът SKF е разработил също така редица системни решения за специфични приложения, които в много случаи защитават околната среда и водят до намалено потребление на смазки и енергия. Някои от тези решения на SKF излизат извън рамките на традиционните търкалящи лагери и включват други технологии.

По-долу ще намерите линк към Интерактивния Инженерен Каталог на SKF, съдържащ подробна информация за лагери, лагерни възли, лагерни тела и уплътнения:

Интерактивен Инженерен Каталог

Изборът на широк асортимент лагери на SKF включва:

Сачмени лагери с дълбок канал 

SKF Енергоспестяващи (E2) сферично-ролкови лагери

Самонагаждащи се сачмени лагери

Цилиндрично-ролкови лагери

Сферично-ролкови лагери 

SKF Енергоспестяващи (E2) сачмено-ролкови лагери с дълбок канал

Сачмени лагери с контактен ъгъл

Цилиндрично-ролкови аксиални лагери

Аксиални сачмени лагери

Конусно-ролкови лагери

Сферично-ролкови аксиални лагери

Лагери със зъбен венец

Y-лагери и Y-лагерни възли

Лагерни тела

CARB® тороидален ролков лагер

Високопрецизни лагери

Сензорни лагери

Хибридни лагери

NoWear® износоустойчиви лагери

INSOCOAT® лагери с изолационно покритие

Високо-температурни лагери


Copyright © Янивел ЕООД. бул."Панония" 13 гр. Видин e-mail: y_velichkov@abv.bg